Վառելանյութերի մասին

Ես հասկացա, որ նավթը գտնվում է ժայրեռի կազմավորումների մեջ և բաղկացած է բազմազան մոլեկուլային կշիռներով բարդ ածխաջրածիններից: Առաջանում է գազանման ածխաջրածինների հետ միասին, 1,2-2 կմ ից ավելի խորություն ունեցող հորիզոնականներում։  Երկրի մակերևույթի մոտ նավթը փոխարկվում է բարձր մալթայի: Ածխաջրածինների համաչափությունը խառնուրդի մեջ հույժ փոփոխական է, և սկսվում է կշռով 97% թեթև նավթերից մինչև նույնիսկ 50% ավելի ծանր նավթերում և բիտումեններում:

Advertisements

Դաս 5 Նախագիծ 1

\1) Երկու գումարելիներից մեկը 1005 է, իսկ մյուսը՝ նրա 11/3­ը։ Ինչի՞ է հավասար գումարը։

1005:3×11=3685

1005+3685=4690

2) Բերված պնդումներից որո՞նք են ճիշտ, որո՞նք՝ սխալ.

ա) Երկու զույգ թվերի գումարը զույգ թիվ է։ Ճիշտ է

բ) Երկու կենտ թվերի գումարը զույգ թիվ է։ Ճիշտ է

գ) Եթե երկու բնական թվերի արտադրյալը բաժանվում է 4­ի,

ապա արտադրիչներից գոնե մեկը բաժանվում է 4­ի։ Ճիշտ է

դ) Որպեսզի բնական թիվը բաժանվի 5­ի, անհրաժեշտ է, որ նրա

գրառումն ավարտվի 5­ով։ Սխալ է

ե) Եռանկյան ցանկացած երկու կողմերի երկարությունների

գումարը երրորդ կողմի երկարությունից մեծ է։ Ճիշտ է

3) 15 սմ կողմով քառակուսի հախճասալիկները փոխարինում են

նորերով, որոնց կողմի երկարությունը 20 սմ է։ Քանի՞ նոր հախճա­

սալիկ է պետք 80 հների փոխարեն։

1)15×15=225սմ(քառակուսի)

2)20×20=400սմ(քառակուսի)

3)225×80=18.000սմ(քառակոսի)

4)18.000:400=45 հատ

4) Մեքենան ճանապարհի վերջնակետին է հասել 2 օրում։ Առաջին

օրն այն անցել է 450 կմ, երկրորդ օրը՝ առաջին օրն անցածի 4/3­ը։

Յուրաքանչյուր 100 կմ ճանապարհն անցնելու համար մեքենան

ծախսել է 11 լ բենզին։ Քանի՞ լիտր բենզին է անհրաժեշտ եղել

ամբողջ ճանապարհն անցնելու համար։

1)450:3×4=600կմ(Երկրորդ օրում)

2)450+600=1050կմ(Ամբողջ ճանապարհը)

3)10×11+5,5=115,5

Լրացուցիչ (տանը)

5) Ի՞նչ է ցույց տալիս երկու մեծությունների հարաբերությունը, եթե

այն 1­ից մեծ է։ Իսկ եթե 1­ից փո՞քր է։

6) Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

7) Երկու արհեստանոցներ 1 ամսում պիտի որոշակի քանակով ման­

րակներ պատրաստեին։ Առաջին արհեստանոցը կատարեց

աշխատանքի ­34ը, իսկ եր կ րորդը՝ առաջինից 3 անգամ պակաս։

Կարողացա՞ն արդյոք ար հես տա նոցները ժամանակին կատարել

նախատեսված աշխա տանքը։

8) Գտե՛ք`

ա) հարաբերությունը, եթե հարաբերության հաջորդ անդամը 310է,

իսկ նախորդը՝ 5,

 

բ) հարաբերության հաջորդ անդամը, եթե հարաբերությունը հա-

վասար է 23-ի, իսկ նրա նախորդ անդամը 89է,

գ) հարաբերության նախորդ անդամը, եթե հարաբերությունը հա-

վասար է 112-ի, իսկ նրա հաջորդ անդամը 710է։

 

9) Տուփի մեջ կան 31 կարմիր և 96 սպիտակ գնդիկներ։ Առանց

նայելու` առնվազն քանի՞ գնդիկ պետք է վերցնել տուփից, որպեսզի

նրանց մեջ անպայման լինեն նույն գույնի երկու գնդիկներ։

Կփոխվի՞ արդյոք պատասխանը, եթե կարմիր և սպիտակ գնդիկ-

ների քանակները նույնը լինեն, օրինակ՝ ամեն գույնի 50 գնդիկ։

Մարդկային Կատակերգություն Գլուխ 13-րդ

Վիպակում ո՞ւմ հետ կարող էր բարեկամություն անել նա: Ինչո՞ւ:

 • Մեծ Քրիսը կարող էր բարեկամություն անել Միսս Հիքսի հետ, որովհետև երկուսն էլ  շատ բարի էին։

   

Միստր Քովինգտոնին և մեղադրիր, և արդարացրու:

 • Միստր Քովինգտոնը մեղավոր էր, որովհետև նա ավելի շատ մտածում էր թակարդի և 20 դոլարի մասին քան երեխայի։

  Միստր Քովինգտոնը մեղավոր չէ, որովհետև այդ թակարդը ինքը չէր ստեղծել և չգիտեր ինչպես ազատել երեխային։

   

Հոմերի բարկությունը ճի՞շտ ես համարում, ինչու՞: Դու ի՞նչ կանեիր նրա փոխարեն:

 • Ես Հոմերի բարկությունը ճիշտ եմ համարնում, որովհետև եթե իմ եղբայրը ընկներ թակարդը ես կջղայնանաի նրանց վրա և կասեի, որ շուտ նրան հանեն։ Ես ոստիկանություն չէի զանգի։

Մարդկային Կատակերգություն Գլուխ 12-րդ

Դիրեկտորը հարցը փակված համարեց։ Ֆիզկուլտուրայի դասատուն գրասենյակից դուրս եկավ, բայց նա ֆիզկուլտուրայի հրապարակ չգնաց, այլ մտավ հին պատմության դասասենյակը։ Այստեղ նա գտավ Հոմերին, Հյուբերդին և միսս Հիքսին։ Նա խոնարհվեց ծեր ուսուցչուհու առաջ և ժպտաց.

 

Ռուսերեն

 1. Заполните недостающими формами:

Предложить

Я предложу

Ты предложишь

Они предлажат

Прош. время: он предлажил

Она предлажила

Императив предлажи

Менять

Я меняю

Ты меняешь

Они меняли

Прош. время: он меналь

она менял

Императив менай

Ненавидеть

Я ненавижу

Ты ненавидишь

Они ненавидать

Прош. время: он ненавидель

она ненавидила 

Остановиться

я остановлюсь

ты остановишься

они остановится

Прош. время: он остоновился

Она останавилась

Императив: остановись.

Շարունակել կարդալ

Մարդկային Կատակերգություն Գլուխ-11

Հատված

Հին պատմության ուսուցչուհին թեև գոհ էր այս աննշան թեմայի շուրջ արտասանված երևակայությամբ հարուստ ճառից, բայց չէր կարող թույլ տալ, որ հռետորական արվեստը խանգարեր դասարանի կարգ ու կանոնը։

Բացատրություն

Ինձ դուր եկավ այս հատվածը, որվհետև այտեղ հին պատմության ուսուսցչուհին աննշան թեմայի շուրդ պտտվում էր, բայց մեկ էչէր թողում, որպեսզի Հոմերը գնա արգելավազքին:

Մարդկային Կատակերգություն Գլուխ 10-րդ

 • Բնութագրեք Հյուբերտին և Հելենին:

Հյուբերտը շատ խելացի և աշխատասեր տղա էր ինձ դուր եկավ: Հելենին ամենագեղեցիկ աղջիկն էր, բայց մի ձև վատն էր: Ես այդպես եմ մտածում:

 • Ինչպիսի՞ն էր ուսուցչուհին՝ բնութագրեք երեք բառով:

Ջղայն, հմուտ, կատակասեր

 • Հոմերի բնավորության էլ ի՞նչ գծեր ի հայտ եկան այս գլխում:

Հոմերը այստեղ շատ քաջ էր: Նա պայքարում էր անեն մի բանի համար:

 • Դու պետք է բարի լինես,— ասաց նա,— մանավանդ այն դեպքերում, երբ դու իրավացի ես, իսկ ես՝ սխալ։ — Ինչպե՞ս ես հասկանում այս նախադասությունը:

Դու պետք է լինես բարի, մանավանդ այն դեպքում, եր դու իրավացի ես, իսկ ես սխալ նշանակում է, որ ուսուցիչը գիտի իր մեջ քաջություն: 

 • Դաս, որի մասին կուզեի պատմել — ստեղծագործական աշխատանք (4-6 նախադասությամբ):

Ես կուզենայի պատմեի ձեզ ֆուտբոլի խաղացողնների կամ կանոնների մասին: Այս դասի ժամանակ մենք կգնայինգ ստադիոն և կնայենք հայաստանի խաղը: Հետո մենք կգնայինք և հարցազրույց կվերցնենք խաղացողների: Կգնանք նաև պարապելու: Ես կսովորացնեի տարբեր ֆինտեր կամ գոլեր: Այդպիսիս դաս կուզենայի անեի, բայց անհնարինը միշտ հնարավոր է: